side

Termeni și condiții

Materialele de pe această pagină web („Site-ul”) vă sunt puse la dispoziție de Platforma de informații Cyber Security Corporate. („Platforma de informații Cyber Security Corporate”) este un serviciu pentru utilizatorii săi și poate fi utilizată numai în scopuri de informare care fac obiectul prevederilor de mai jos. Prin descărcarea tuturor materialelor de pe sau folosirea acest site, dvs., în calitate de utilizator („dvs.”), sunteți de acord cu acești termeni și condiții („Acordul”). Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, nu utilizai Site-ul sau nu descărcați niciun material de pe acesta. Sunteți de acord ca prezentul Acord (și, dacă sunteți un utilizator care s-a înregistrat pe acest site („Utilizator înregistrat”), toate prevederile incluse în procesul de înregistrare) este declarația completă și exclusivă a acordului între Platforma de informații Cyber Security Corporate și dvs., care înlocuiește orice propunere sau acord anterior, oral sau scris, și orice alte comunicări între dvs. și Platforma de informații Cyber Security Corporate aferente subiectului prezentului Acord.

PLATFORMA DE INFORMAȚII Cyber Security Corporate POATE ANALIZA PREZENTUL ACORD ORICÂND PRIN ACTUALIZAREA ACESTEI POSTĂRI. TREBUIE SĂ VIZITAȚI ACEASTĂ PAGINĂ DIN CÂND ÎN CÂND PENTRU A ANALIZA TERMENII ACTUALI DIN ACEL MOMENT, DEOARECE ACEȘTIA SUNT OBLIGATORII PENTRU DVS. ANUMITE PREVEDERI AI ACESTOR TERMENI POT FI ÎNLOCUITE DE AVIZĂRILE LEGALE DESEMNATE ÎN MOD EXPRES SAU TERMENII DE PA ANUMITE PAGINI ALE ACESTUI SITE.

INFORMAȚII GENERALE:

Acest site acționează ca un forum care vă permite să localizați și să identificați anumiți furnizori de software și servicii („Furnizori”). Platforma de informații Cyber Security Corporate nu controlează momentul sau maniera în care produsele sau serviciile furnizorului („Produsele”) vă sunt livrate și nu garantează finalizarea oricărei tranzacții. Platforma de informații Cyber Security Corporate poate refuza prestarea serviciilor din cadrul site-ului către oricine și oricând, la propria sa latitudine.

INFORMAȚII PRIVIND MARCA COMERCIALĂ:

Cyber Security Corporate® este o marcă comercială a Headley Media Technology Division Ltd pentru evaluarea serviciilor sale pentru specialiști și profesioniști, și anume, furnizarea de servicii online din care potențialii cumpărători pot afla informații despre produse și servicii. Toate celelalte nume de mărci, produse, servicii și procese care apar pe acest site sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. Mărcile comerciale Cyber Security Corporate pot fi utilizate public numai cu permisiunea scrisă a Cyber Security Corporate. Utilizarea corectă a mărcilor comerciale Cyber Security Corporate în reclame și promovări ale produselor Cyber Security Corporate necesită aprobarea adecvată. Referința la sau utilizarea unu produs, serviciu sau proces care nu implică recomandarea, aprobarea, afilierea sau sponsorizarea produsului, serviciului sau procesului respectiv de către Cyber Security Corporate.

LICENȚĂ PENTRU COPIE UNICĂ:

Cu excepția prevederilor contrare de pe acest site, puteți descărca copii limitate ale informațiilor sau software-ului („Materiale”) care se regăsesc pe acest site numai pentru utilizarea personală, necomercială, mai puțin când Cyber Security Corporate acordă o licență specifică unei utilizări contrare în scris sau dacă se permite în temeiul termenilor licenței care însoțesc sau care sunt furnizați în materialele individuale. Aceasta este o licență, nu un titlu de transfer, și face obiectul următoarelor restricții: nu puteți: (a) utiliza niciun procesa automat sau robot software pentru a vizualiza, descărca, tipări sau utiliza conținutul de pe orice site Cyber Security Corporate. (b) utiliza niciun site sau conținut în scopul solicitării, pentru niciun produs, soluție sau serviciu, companiilor care au listări sau conținut inclus în conținutul site-urilor, (c) modifica materialele sau nu le puteți utiliza în niciun scop comercial sau publicare, performanță, vânzare sau închiriere, inclusiv, fără limitare, postarea materialelor pe orice rețea informatică sau publicarea acestora în orice rețea media; (d) decompila, practica ingineria inversă sau dezasambla materialele software cu excepția și numai în măsura permisă de legea în vigoare; (e) elimina orice drept de autor sau alte notificări de drept de proprietate din materiale; (f) transfera materialele către o altă persoană. Sunteți de acord să preveniți orice copiere neautorizată a materialelor. Cyber Security Corporate își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în prezentul Acord.

CALITATEA DE PROPRIETAR AL MATERIALELOR:

Acest site și materiale localizate în prezentul au drept de autor și sunt protejate de legi globale privind dreptul de autor, marca comercială, imagine comercială și alte legi privind proprietatea intelectuală și prevederi ale tratatului și nu pot fi copiate, reproduse, modificate, publicate, încărcate, postate, transmise sau distribuite în orice mod, fără permisiunea scris în prealabil a Cyber Security Corporate. Cu excepția prevederilor exprese din prezentul, Cyber Security Corporate și furnizorii săi nu vă acordă, prin implicare, principii estoppel sau altele, dreptul expres sau implicit pentru niciun brevet, drept de autor, mărci comerciale sau informații cu drept privilegiat. Vă pot fi acordate alte drepturi de Cyber Security Corporate în scris sau încorporate oriunde altundeva în materiale. PAROLE: Dacă sunteți un Utilizator înregistrat, Cyber Security Corporate vă va emite anumite parole și numere de identificare a utilizatorului pentru a accesa anumite secțiuni ale site-ului. Sunteți de acord să nu divulgați astfel de parole și numerele de identificare a utilizatorului care v-au fost emise niciunei părți terțe.

REZILIEREA ACCESULUI:

În cazul în care încălcați termenii sau condițiile prezentului acord, Cyber Security Corporate poate, la propria sa latitudine, (a) să vă suspende accesul la anumite secțiuni ale site-ului sau (b) să vă rezilieze accesul la anumite secțiuni ale site-ului. Indiferent dacă o încălcare duce la suspendarea sau reziliere depinde de o serie de factori, inclusiv, dar fără limitare la severitatea încălcării, potențialele daune pentru alți utilizatori sau Cyber Security Corporate și dacă încălcarea se repetă sau nu, sau este soluționată sau nu. Dacă Cyber Security Corporate vă suspendă sau vă reziliază dreptul de a utiliza sau a accesa site-ul Cyber Security Corporate, atunci Cyber Security Corporate, în decurs de 24 de ore, vă va notifica cu privire la o astfel de acțiune. La reziliere, veți distruge imediat materialele, iar toate licențele din prezentul vor fi reziliate cu efect imediat.

PRECIZĂRI LEGALE:

ACEST SITE ȘI TOATE MATERIALELE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” FĂRĂ NICIO GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICATĂ DE NICIUN FEL. CYBER SECURITY CORPORATE ȘI/SAU FURNIZORII SĂI RESPECTIVI RENUNȚĂ PRIN PREZENTUL LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, NEÎNCĂLCARE SAU CARACTER ADECVAT PENTRU ORICE SCOP ANUME. ÎN NICIO EVENTUALITATE CYBER SECURITY CORPORATE SAU FURNIZORII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN DAUNĂ SPECIALĂ, INDIRECTĂ SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU ORICE DAUNE DE ORICE FEL (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNELE PENTRU PIERDEREA DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, PIERDEREA DE INFORMAȚII) CARE DECURG DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA MATERIALELE SAU SITE-UL, CHIAR DACĂ CYBER SECURITY CORPORATE A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. NICI CYBER SECURITY CORPORATE, NICI ORICARE DINTRE FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ PENTRU PIERDEREA SAU VĂTĂMAREA CARE DECURGE DIN SAU AFERENTĂ PREZENTULUI ACORD, INDIFERENT DE FORMA DE PRETENȚIE SAU ACȚIUNE, ÎNTR-O SUMĂ CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA MAI MARE A (A) TAXELOR TOTALE ACHITATE DE DVS. CĂTRE COMPANIE (DACĂ EXISTĂ) SAU (B) O SUTĂ DE DOLARI (100 USD).

Deoarece unele jurisdicții interzic excluderea sau limitarea răspunderii pentru daunele pe cale de consecință sau incidentale, este posibil ca limitarea de mai sus să nu vi se aplice. Fără limitarea celor de mai sus, trebuie să știți că materialele pot conține erori, omisiuni, inexactități sau informații învechite. Cyber Security Corporate nu face declarații sau nu emite garanții privind gradul de completitudine, acuratețe, caracter adecvat, moneda sau fiabilitatea tuturor materialelor și nu va răspunde pentru nicio lipsă a celor menționate mai sus. Cyber Security Corporate nu se angajează să actualizeze materialele.

ÎNCHEIEREA OBLIGAȚIILOR:

Cyber Security Corporate nu este o parte a niciunui angajament actual între Furnizorii și dvs. Ca urmare, Cyber Security Corporate nu deține controlul asupra calității, siguranței sau caracterului legal al furnizorilor sau al serviciilor acestora. Sunteți complet responsabil pentru toate activitățile desfășurate prin contul dvs. la accesarea site-ului. Cyber Security Corporate nu poate și nu controlează dacă furnizorii vor finaliza sau nu serviciile lor sau alte obligații. Mai mult, nu este rezonabil din punct de vedere comercial pentru Cyber Security Corporate să autentifice furnizorii, iar Cyber Security Corporate nu poate și nu confirmă că fiecare furnizor este cine pretinde că este. Cyber Security Corporate vă încurajează să dezvoltați practici de afaceri sigure când utilizați internetul. Cyber Security Corporate vă încurajează, de asemenea, să comunicați direct cu furnizorii de pe pagina web să vă ajute să evaluați cu cine tratați. Eliberați Cyber Security Corporate (și agenții și angajații săi) de toate pretențiile, cererile și daunele de orice fel și natură (inclusiv, dar fără limitare la, daune actuale, pe cale de consecință, speciale, punitive și incidentale), cunoscute și necunoscute, suspectate și nesuspectate, divulgate și nedivulgate, care decurg din sau aferente în orice mod cu relația dvs. cu furnizorii sau serviciile prestate de furnizori sau orice alte acțiuni sau omisiuni ale unui furnizor. În niciun caz Cyber Security Corporate nu va fi responsabilă pentru nicio acțiune legală formulată împotriva dvs. de acești furnizori.

TRANSMISIILE UTILIZATORULUI:

Toate materialele, informațiile sau alte comunicări pe care le transmiteți sau le postați pe acest site vor fi luate în considerare ca neconfidențiale și fără drept de proprietate („Comunicări”). Cyber Security Corporate nu va avea nicio obligație în ceea ce privește comunicările, cu condiția ca orice informație personală identificabilă să fie manipulată în maniera prevăzută mai jos. Cyber Security Corporate și delegații săi vor avea libertatea de a copia, a divulga, a distribui, a încorpora sau utiliza comunicările și toate datele, imaginile, sunetele, textul și alte lucruri încorporate în prezentul în orice și niciun alt scop necomercial, cu condiția ca toate informațiile personale identificabile să fie manipulate în maniera prevăzută mai jos. Vi se interzice să postați sau să transmiteți către sau din partea acestui site orice materiale ilegal, amenințător, defăimătoare, obscene, pornografice sau alte materiale care ar încălca orice lege sau drept al unei părți terțe.

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PERSONALE IDENTIFICABILE:

Informațiile personale identificabile pe care le-ați transmis Cyber Security Corporate prin formularele de pe site sunt tratate conform Politicii privind confidențialitatea a Cyber Security Corporate localizată pe acest site. Sunteți de acord că ați citit și ați înțeles Politica privind confidențialitatea.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI: Orice linkuri de pe acest site web vă pot determina să părăsiți site-ul Cyber Security Corporate și să mergeți pe alte site-uri web. Site-urile conectate nu sunt sub controlul Cyber Security Corporate, iar Cyber Security Corporate nu răspunde pentru conținutul, acuratețea prezentului sau orice alt aspect al site-ului conectat sau orice link conținut pe un site conectat. Cyber Security Corporate își rezervă dreptul de a elimina în orice moment orice link sau program de conectare. Cyber Security Corporate nu aprobă companiile sau produsele la care se conectează și își rezervă dreptul de a informa acest lucru pe site. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile parte terță conectate la acest site, o faceți complet pe riscul dvs.

DESPĂGUBIRE:

Prin prezentul sunteți de acord, pe propria dvs. cheltuială, să despăgubiți, să apărați și să exonerați Cyber Security Corporate de și împotriva oricărei pierderi, daune, răspundere sau cheltuieli care decurg din sau aferente unei pretenții, acțiuni sau acuzație a unei părți terțe împotriva Cyber Security Corporate pe baza sau aferente (a) unui litigiu între dvs. și un furnizor pe tema termenilor și a condițiilor unui contract sau aferenți unei achiziții și vânzări de bunuri/servicii, (b) unei încălcări de către dvs. a termenilor și condițiilor prezentului Acord sau (c) oricărei acțiuni a dvs. sau a unui furnizor care încalcă orice lege, regulament sau drepturi ale unei părți terțe.

DIVERSE:

Cyber Security Corporate controlează acest site din birourile sale de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Cyber Security Corporate nu declară cp materialele de pe site sunt adecvate sau disponibile în vederea utilizării în alte sedii, iar accesul la acestea de pe teritoriile în care conținutul acestora este ilegal este interzis. Persoanele care aleg să acceseze acest site din alte locații, o fac la propria lor inițiativă și sunt responsabile pentru conformitatea cu legislația locală în vigoare. Nu puteți utiliza sau exporta materialele, încălcând legislația și reglementările de export ale S.U.A.

PREZENTUL ACORD VA FI GUVERNAT DE ȘI INTERPRETAT ÎN CONFORMITATE CU LEGILE STATULUI NEW YORK FĂRĂ A LUA ÎN CONSIDERARE REGLEMENTĂRILE CARE GUVERNEAZĂ CONFLICTELE LEGALE. PĂRȚILE SUNT DE ACORD CĂ LOCAȚIA EXCLUSIVĂ PENTRU TOATE ACȚIUNILE ȘI ARBITRAJELE AFERENTE ÎN ORICE MANIERĂ ACESTUI ACORD VA FI NUMAI ÎNTR-O INSTANȚĂ FEDERALĂ SAU STATALĂ A JURISDICȚIEI COMPETENTE SITUATĂ ÎN ORAȘUL NEW YORK, NEW YORK, S.U.A.

Dacă orice prevedere a prezentului acord ne se aplică din orice motiv sau sunt invalide, atunci prezentul Acord va fi interpretat ca și cum o astfel de prevedere nu a fost conținută în prezentul Acord. Nicio acțiune care decurge din prezentul Acord nu poate fi înaintată la mai mult de doi ani după data la care s-a interpretat cauza acțiunii. Nu puteți cesiona prezentul Acord sau oricare dintre drepturile sau obligațiile acestuia fără consimțământul în scris prealabil al Cyber Security Corporate, iar o astfel de tentativă de cesionare va fi nulă. Prezentul Acord, făcând obiectul celor de mai sus, va intra în vigoare în beneficiul și va fi obligatoriu pentru succesorii, reprezentanții legali și cesionarilor permiși ai părților din prezentul. Fără a aduce atingere niciunei alte prevederi din prezentul în mod contrar, relația dintre dvs. și Cyber Security Corporate este exclusiv o relație de contractant independent, și nicio prevedere din prezentul nu va fi interpretată pentru a crea un parteneriat, o asociație în participațiune, franciză, angajare sau orice altă relație de agenție între părți. Dacă orice prevedere din prezentul este declarat invalid de o instanță a jurisdicției competente, o astfel de prevedere va produce efecte numai în măsura unei astfel de invalidități, astfel că restul prevederii respective și toate prevederile rămase ale prezentului Acord vor continuă să fie în vigoare și să producă efecte. Materialele sunt furnizate cu „DREPTURI RESTRICȚIONATE.”